Online Store | Product Details
 
All prices are listed in US Dollars

 
Turkish: CISA Sorular, Cevaplar ve Açiklamalari Rehberi 11. Baski
by ISACA
 
 
Format:Book
Number of pages:528 pages
Date published:2015
Product Code:QAE11EDT
 
Member price:
$120.00
Non-member price: $156.00
Your price: $156.00
 Product In Stock
 
 


DESCRIPTION
Simdi alinabilen tercüme edilmis hazirlik materyalleri, 24 Mayis'a kadar alinacak sinavlarda geçerlidir. Yeni tercümeler için düzenli araliklarla kontrol etmenizi öneriyoruz.
AÇIKLAMA Bu kitap 2017 yılında sunulacak sınavlar için en güncel yardımcı kaynaktır. CISA Sorular, Cevapları & Açıklamaları Çalışma Rehberinin 11. Baskısı öncesinde CISA® Sorular, Cevapları ve Açıklamaları Çalışma Rehberi 2015 ve CISA® Sorular, Cevapları ve Açıklamaları Çalışma Rehberi 2015 Eki’nde yer alan çoktan seçmeli 1,000 sorudan oluşmaktadır. Bu rehber, yakın zamanda gözden geçirilmiş olan 2016 İş Uygulamasına göre güncellenmiştir. Bir çok soru, CISA sınavı formatını daha çok yansıtmak ve/veya soruları veya açıklamalarını daha açık hale getirmek için gözden geçirilmiş veya baştan yazılmıştır. Bu sorular, bire bir sınavda sunulan sorular olmamakla birlikte bu sorularla CISA adaylarının sınavda daha önce görülen soruların ve içeriğin türüne ve yapısına ilişkin bir anlayış sağlamaları amaçlanmıştır. Bu yayın, aşağıdaki yayınlarla birlikte kullanmak için uygundur: • CISA Gözden Geçirme Rehberi 26. Baskı • CISA Sorular, Cevapları & Açıklamaları Soru Veritabanı • 12 Aylık Üyelik Sınava yönelik hazırlanmalarında adaylara maksimum faydayı sağlamak amacıyla sorular aşağıda açıklandığı gibi iki şekilde sunulmaktadır: • İş uygulama alanina göre sınıflandırılmış şekilde—Sorular, cevapları ve açıklamaları, CISA İş uygulama alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu yaklaşım, CISA adaylarının hem belirli alanda odaklanan soruları hem de her uygulama alanında ele alınan konuları kavramasını sağlar. • Karıştırılmış 150 sorudan oluşan örnek sınav —Rehberde yer alan 1.000 sorunun 150'si, mevcut CISA İş uygulama alanlarıyla aynı oranlarda, tam uzunluktaki bir CISA sınavını temsil etmek üzere seçilmiştir. Adaylara, bu sınavı gerçek bir sınamayı taklit etmek ve daha fazla çalışmaları gereken alanlara yönelik güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kullanmaları ısrarla önerilir. • Örnek sınav için cevap kağıdı ve cevap anahtarı ayrıca dahil edilmiştir. Tüm örnek soruların uygulama alanları, kullanıcıların doğru cevapların açıklamalarına tekrar bakabilmelerini kolaylaştıracak şekilde belirtilmiştir.

TOPIC
>Published by ISACA,CISA Exam Resources,Non-English ResourcesAll prices are listed in US Dollars